Tkanka wywodząca się z prawidłowych tkanek ustroju, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób niekontrolowany, nie poddający się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek, rosnący mimo wyeliminowania przyczyny, jeżeli jest ona znana (nowotworzenie). Nowotwory łagodne (niezłośliwe) rozrastają się powoli, nie niszczą tkanek otaczających, od których są wyraźnie odgraniczone, nie dają przerzutów i najczęściej nie wywierają ogólnego szkodliwego wpływu na ustrój. Ich budowa komórkowa jest zbliżona do budowy tkanki, z której powstały. Po usunięciu nie odrastają. Nowotwory złośliwe (rak, mięsak) wzrastają zazwyczaj szybko, naciekając otaczające tkanki, mogą dawać odległe przerzuty. Nowotwory biorą nazwy od tkanek macierzystych, np. nowotwory łagodne z tkanki łącznej to włókniak, kostniak, chrzęstniak, mięśniak, tłuszczak i in. Przyczyny powstawania nowotworów nie są ustalone. Wiele wskazuje, że nowotwory złośliwe są związane głównie z 2 czynnikami: cywilizacją i przedłużaniem się średniej dożywalności człowieka. Czynniki cywilizacyjne to styl życia i szeroko rozumiane czynniki środowiska zewnętrznego. Oszacowano, że te 2 grupy czynników warunkują powstanie ponad 80% nowotworów, a tylko mniej niż 20% powodują czynniki wewnętrzne, w tym czynniki genetyczne. U mężczyzn najczęstszymi nowotworami złośliwymi są: nowotwór płuca, żołądka, jelita grubego, gruczołu krokowego, jamy ustnej i gardła, u kobiet piersi, szyjki macicy, jelita grubego, żołądka i płuca. Leczenie nowotworów niezłośliwych w zasadzie chirurgiczne, nowotworów złośliwych operacyjne, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia i farmakologiczne. Komórki nowotworowe to komórki, które utraciły zdolność naturalnej śmierci czyli apoptozy.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na