Niedokrwienie stomii

Powikłannie okołostomijne najczęściej spowodowane nieprawidłowym wykonaniem stomii, co wiąże się z niedostatecznym jego ukrwieniem nadmiernym napięciem tętnic zaopatrujących jelito w krew lub zbyt wąskim kanałem w powłokach brzusznych, przez który jest wyłoniona stomia (ucisk przez brzegi otworu w powłokach).
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na