Miarka stomijna

Miarka z podziałką pozwalająca ustalić rozmiar stomii. Jest istotna przy doborze odpowiedniego rozmiaru sprzętu stomijnego. Przy jej pomocy można dokładnie odrysować kształt i wielkość stomii co z kolei ułatwia prawidłowe docięcie otworu w płytce stomijnej.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na