Metoda operacyjna, w której przez bezzwojowy odcinek odbytnicy przeprowadza się prawidłową pozostałą część jelita. Dzięki czemu omija się nieprawidłowy odcinek jelita. W czasie operacji usuwa się błonę śluzową części bezzwojowej i tworzy pewnego rodzaju mankiet. Następnie prawidłowo funkcjonujące jelito przeprowadza się przez utworzony mankiet i wykonuje zespolenie.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na