Metoda Duhamela

Metoda operacyjna. Jej celem jest pozostawienie bańki odbytnicy bezzwojowego odcinka jelita i wykonanie zespolenia prawidłowego fragmentu jelita za odbytnicą przez zwieracz zewnętrzny odbytu. Następnie usuwany jest odcinek bezzwojowy, a koniec jelita łączy się z bokiem odbytnicy. Powstały w ten sposób końcowy odcinek jelita składa się z przodu z odcinka bezzwojowego odbytnicy, a z tyłu z prawidłowego czynnościowo jelita. W klasycznej metodzie Duhamela do zespolenia stosuje się staplery.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na