Leczenie systemowe

Leczenie systemowe nowotworów polega na podaniu leków ogólnoustrojowo, w przeciwieństwie do leczenia miejscowego, jakim jest chirurgia i radioterapia. Wyróżniamy następujące sposoby leczenia systemowego: chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia, leczenie celowane.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na