Leczenie celowane

Leczenie systemowe z wykorzystaniem leków działających na konkretny receptor umiejscowiony na komórce nowotworowej lub blokujące przekazywanie informacji wewnątrz komórki (hamowanie szlaków molekularnych ontogenezy). Do najczęściej stosowanych leków tej grupy należą przeciwciała monoklonalne oraz inhibitory kinazy tyrozynowej.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na