Końcowy odcinek jelita grubego z zastawką krętniczo-kątniczą, która reguluje przemieszczanie się zawartości jelitowej do jelita grubego.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na