Najdłuższa część przewodu pokarmowego. Ma średnio ok 5-6m długości co stanowi około 75% długości całego przewodu pokarmowego. W nim zachodzą najważniejsze procesy trawienne i wchłanianie. Zajmuje centralną część jamy brzusznej. Możemy podzielić je na 3 części: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. Do dwunastnicy doprowadzane są enzymy trzustkowe i żółć. Jest to najbliższa część jelita, wychodząca od żołądka. W jelicie czczym (wyglądem przypomina rurę od odkurzacza ze względu na fałdy okrężne) zachodzą procesy trawienne przy udziale soków jelitowych (rozkładanie dwucukrów, dwu/trójpeptydów, tłuszczy itd.). Znajduje się tu wiele kosmków (zwiększają powierzchnię chłonną ok. 10 razy), czyli dobrze ukrwionych struktur z bogatą siecią naczyń limfatycznych, które przyjmują produkty trawienia. Do działania enzymów trawiennych potrzebne jest zasadowe pH, więc sok jelitowy oprócz enzymów trawiennych bogaty jest w wodorowęglany. Jelito kręte jest końcowym odcinkiem z zastawką krętniczo-kątniczą, która reguluje przemieszczanie się mas pokarmowych do jelita grubego.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na