Jejunostomia (PEJ)

Jeden z rodzajów stomii odżywczej. Chirurgicznie wytworzone połączenie między jelitem czczym a skórą na brzuchu umożliwiające dojelitowe odżywianie osoby, której nie można podawać pokarmu drogą naturalną. Wskazania to wyłonienia tego typu stomii odżywczej to brak możliwości podaży pokarmu do żołądka. Dotyczy pacjentów po resekcjach przełyku, trzustki, żołądka czy oparzeniu górnego odcinka przewodu pokarmowego. W medycynie określania skrótem PEJ od pełnej nazwy - przezskórna endoskopowa jejunostomia.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na