Filmy instruktażowe

W celu ułatwienia, zarówno stomikom i pielęgniarkom, używania sprzętu stomijnego w ramach kampanii powstały filmy instruktażowe. Prezentują one, w jaki sposób należy zakładać sprzęt stomijny w przypadku: kolostomii, ileostomii i urostomii, a także, w jaki sposób zdejmować i utylizować worki stomijne.

Filmy instruktażowe

KOLOSTOMIA
ILEOSTOMIA
UROSTOMIA

Wymiana worków stomijnych - filmy

Sprzęt jednoczęściowy
Sprzęt dwuczęściowy

Zdejmowanie i utylizacja worków stomijnych

Zdejmowanie i wyrzucanie worka stomijnego
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na