Inaczej biologiczna membrana (Biological membrane), to zbiór drobnoustrojów, które są odporne na działania zwalczające, na przykład dezynfekcję. Co istotne, biofilm bakteryjny nigdy nie składa się tylko z jednego rodzaju bakterii, ale jest całym zbiorem różnych, w tym także pierwotniaków czy grzybów. Właśnie dlatego jest tak niebezpieczny i trudny do zwalczenia. Warto dodać, że biofilm bakteryjny powstaje na styku ciała stałego z powietrzem albo cieczy z powietrzem i występuje w postaci błony bakteryjnej, tzw. śluzu. Bakterie zaliczające się do biofilmu, wykazują oporność na leczenie większą, niż te, które funkcjonują pojedynczo. Walka z nimi jest trudna, uwzględniając zarówno antybiotyki, jaki i leki przeciwbakteryjne. Występowanie biofilmu bakteryjnego jest powszechne w ranach, w drogach oddechowych czy na zębach. Rana zajęta biofilmem charakteryzuje się powłoką fibrynową, połyskuje, pojawia się znaczny wysięk oraz nieprzyjemny zapach. Biofilm (błona biologiczna) w ranach przewlekłych jest szczególnie złożony i rozwinięty, przez co w znacznym stopniu zaburza proces gojenia rany i może stanowić czynnik powodującym wystąpienia ostrego zakażenia. Rana z występującym biofilmem wymaga specjalistycznego postępowania.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na