Efekt napełnienia woreczka dużą ilością gazów. Balonowanie zdarza się gdy filtr nieprawidłowo pracuje i zbyt wolno przepuszcza gazy jelitowe lub gdy ze wzglądu na złą dietę organizam produkje nadmierną ilość gazów, która nie może wystarczająco szybko przejść przez filtr.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na