Atlas stomijny – pomoc w edukacji pacjenta

 

Funkcjonowanie pacjenta po operacji wyłonienia stomii w dużej mierze zależy od tego, jaka wiedza została mu przekazana przed zabiegiem i tuż po nim. Niezastąpioną rolę w tej sytuacji odgrywa personel medyczny. Aby ułatwić jego komunikację z pacjentem, w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”, powstały atlasy stomijne.

Atlasy, opracowane we współpracy z prof. Piotrem Krokowiczem, prof. Markiem Sosnowskim oraz prof. Markiem Szczepkowskim pełnią rolę przewodników po niezbędnych informacjach, które pomogą pacjentom zrozumieć kwestie związane ze stomią. Kolejność prezentowanych treści uwzględnia każdy etap posiadania stomii, począwszy od przyczyn jej wyłonienia, przez okres pooperacyjnej rehabilitacji, do pielęgnacji i powikłań, jakie mogą się pojawić. W zależności od rodzaju wyłanianej stomii, specjaliści mają do wyboru atlas kolostomijny, urostomijny bądź ileostomijny.Atlas_stomijny_1

Korzystanie z atlasu to wygodny sposób na przekazanie pacjentowi niezbędnej wiedzy na temat posiadania stomii. Informacje, te zostały zaprezentowane na dwóch stronach – z jednej dla pacjenta, z drugiej dla pielęgniarki bądź lekarza. Ta dla pacjenta zawiera uproszczone treści, zobrazowane łatwymi do zrozumienia ilustracjami oraz infografikami. Na stronie specjalisty znajdują się komentarze do obrazków, które aktualnie widzi pacjent oraz opis niezbędnych informacji, które należy mu w tym miejscu przekazać. Specjalista siadając naprzeciwko pacjenta może rozstawić atlas w taki sposób, aby każda ze stron widziała istotne dla niej informacje.

Atlasy są dostępne także w wersji elektronicznej na tablet i komputer. Aplikacja uzupełnia wyjaśnienia specjalisty dużą ilością interaktywnych rysunków dedykowanych pacjentowi oraz pozwala szybko i sprawnie przejść przez proces edukacji, nie pomijając żadnego aspektu posiadania stomii.

Specjaliści zainteresowani posiadaniem atlasów stomijnych mogą przesyłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl. Organizatorzy kampanii wyślą materiały edukacyjne w odpowiedzi na wszystkie nadesłane prośby.

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na