Zbiornik Kock'a

Używa się również nazwy zbiornik Kocha. Jest to rodzaj ileostomii umożliwiającej trzymanie stolca, czyli kontrolowanie wypróżniania. Zabieg polega na całkowitym wycięciu odbytnicy i okrężnicy. Wewnątrz brzucha konstruuje się zbiornik z jelita cienkiego, w którym gromadzi się stolec. Do wewnętrznego zbiornika przez stomię wprowadza się cewnik w celu odprowadzenia kału na zewnątrz. Ujście zbiornika zamyka zastawka blokująca samoistne wypłynięcie treści jelitowej na zewnątrz. Niestety, ta metoda jest obarczona wieloma powikłaniami, w tym związanymi z samym rezerwuarem- jak przemieszczenie się brodawki zastawki i zapalenie ściany zbiornika- w dodatku do zwykłych powikłań towarzyszących całkowitemu wycięciu okrężnicy i odbytnicy.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na