Metoda Swensona

Metoda operacyjna, która polega na wycięciu całego bezzwojowego odcinka jelita poprzez wynicowanie odbytnicy przez kanał odbytniczy na zewnątrz, a następnie na połączeniu prawidłowo unerwionego odcinka jelita z odbytem.
Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na