Zarząd Fundacji STOMAlife

Dorota Minta – Prezeska Fundacji

Psycholożka i psychoterapeutka z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii dzieci i dorosłych. Propagatorka wiedzy o PTG (Post-traumatic Growth), czyli pozytywnej zmianie psychologicznej, jakiej możemy doświadczyć w wyniku przeciwności losu. Zajmuje się psychologicznymi aspektami odżywiania chorych między innymi w chorobach nowotworowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty poruszające między innymi problematykę asertywności, komunikacji interpersonalnej, kreatywności i rozwoju osobistego.

Walczy ze stygmatyzowaniem problemów psychicznych, od lat działa na rzecz demokratycznego dostępu do pomocy terapeutycznej dla najsłabszych. Członkini Rady Ekspertów Ośrodka Badań i Opinii THINKTHANK. Współtworzy raporty opisujące polską rzeczywistość psychospołeczną.

Swoją wiedzą w przystępny sposób dzieli się także w mediach masowych. Aktywistka społeczna – mentorka młodych kobiet-liderek w ramach programu „Vital Voices”. Jest zaangażowana w działania Akademii Komunikacji Medycznej, gdzie zajmuje się psychologicznymi aspektami relacji lekarz-pacjent. Ukończyła psychologię ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Była wykładowczynią akademicką – na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na SGGW.

Prywatnie mama dorosłej córki, dziennikarki, miłośniczka sztuki i przyrody.

Prowadzi bloga o roli kulinariów w psychologii człowieka:

http://dorotaminta.natemat.pl

Agnieszka Siedlarska
Agnieszka Siedlarska – Wicepreska Fundacji

Inicjatorka jej powstania. Finansistka, wieloletni praktyk z zakresu zarządzania finansami w międzynarodowych korporacjach. Posiada uprawnienia księgowe przyznane przez MF. Specjalizuje się w sprawach podatkowych, prawnych i pracowniczych w Polsce i UE. Podczas pracy jako dyrektor finansowy w polskim oddziale światowego koncernu medycznego po raz pierwszy zetknęła się z zagadnieniami związanymi ze stomią. To doświadczenie skłoniło ją do zaangażowania się w pracę na rzecz osób z wyłonioną stomią. Jej osobista wrażliwość nie pozwalała na pogodzeniem się z wykluczeniem społecznym stomików oraz tabu z nim związanym.

Jak sama mówi „stomii nie widać, ze stomią można zwyczajnie żyć, ale ciągle nasi stomicy muszą walczyć o godne życie”. Efektem tych działań było zainicjowanie kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię.” Do udziału w niej zaprosiła organizacje społeczne działające w tym obszarze.

Doświadczenia zebrane podczas kampanii zaowocowały inicjatywą powstania Fundacji. Agnieszka od początku działa bardzo aktywnie w Fundacji. Jej kreatywność spowodowała powstanie wielu kampanii społecznych, programów edukacyjnych, szkoleń i publikacji kierowanych do stomików, ich bliskich, ale też środowiska medycznego i nauczycieli.

Współtworzy kwartalnik „Po prostu żyj”, w którym stomicy pokazują swoje codzienne życie.

Prywatnie mama trójki fantastycznych dzieci, miłośniczka psów i kotów.

Znajdź nas na
Znajdź nas na
Znajdź nas na