Świadczenia zdrowotne w czasie epidemii COVID-19

0

W związku z sytuacją związaną z wirusem COVID-19 pojawiają się coraz liczniejsze pytania dotyczące świadczeń zdrowotnych. Niezależnie od epidemii wciąż potrzebny jest nam dostęp do diagnostyki oraz porad medycznych. Pomimo sytuacji epidemiologicznej nadal mamy prawo do podstawowej opieki zdrowotnej, która jest jednak często realizowana w innej formie. Co się zmieniło, a co pozostało bez zmian?

Wizyta lekarska w formie teleporady

Standardowe wizyty w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej uległy modyfikacji. Narodowy Fundusz zdrowia zalecił ograniczenie kontaktów z pacjentami przebywającymi poza placówkami medycznymi. W zamian zarekomendował udzielanie teleporad, które w świetle przepisów prawa są pełnoprawnymi świadczeniami zdrowotnymi. W związku z tym POZ rozpoczęły udzielanie świadczeń w postaci teleporady, czyli rozmowy telefonicznej z lekarzem prowadzącym. Podczas takiego spotkania pacjent może porozmawiać o swoim stanie zdrowia, zasięgnąć porady lekarskiej, uzyskać receptę lub zwolnienie lekarskie. W uzasadnionych przypadkach, w których świadczenie nie będzie mogło się odbyć w takiej formie, ponieważ będą potrzebne pilne czynności diagnostyczne lub życiu pacjenta będzie zagrażać niebezpieczeństwo zostanie on zaproszony do placówki na standardową wizytę lekarską. Jeśli nasza przychodnia lekarza rodzinnego POZ jest zamknięta możemy się zwrócić o pomoc do dowolnej, innej placówki. Nie stosuje się tutaj ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania.

A co o z wizytami domowymi oraz hospicjum domowym? Wszystkie wizyty, które mogą się odbyć w formie teleporady są realizowane w takiej formie. Jeśli lekarz podczas rozmowy telefonicznej stwierdzi, że wizyta domowa lub wizyta w ramach hospicjum domowego jest absolutnie konieczna zostanie ona przeprowadzona. Również jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, a ograniczone możliwości teleporady nie będą wystarczające dla czynności, które są niezbędne ze względu na Twój stan zdrowia, lekarz w wyznaczonym terminie przyjdzie na wizytę domową.

Zdjęcie szwów po operacji

Częstym problemem jest ustalenie miejsca, w którym powinniśmy mieć zdjęte szwy pooperacyjne. Szwy, które zostały założone podczas naszego pobytu w szpitalu powinny być usunięte w trakcie wizyty kontrolnej w poradni przyszpitalnej. Jeśli działalność szpitala, w którym została wykonana operacja zostanie zawieszona lub zostanie on przekształcony w szpital zakaźny szwy mogą być usunięte przez lekarza rodzinnego lub lekarza pracującego w poradni chirurgicznej. W celu umówienia wizyty skontaktuj się telefonicznie ze swoją poradnią i przedstaw zalecenia leczenia szpitalnego, gdzie wskazany jest termin zdjęcia szwów.

Informacje dotyczące leków

Zarówno wydawanie leków na receptę jak i uczestniczenie w programach lekowych jest realizowane bez dodatkowych ograniczeń. Najłatwiejszą drogą uzyskania leków na receptę jest odbycie teleporady z lekarzem pracującym w naszej placówce POZ. Lekarz rodzinny jest uprawniony do kontynuacji recepty wystawionej przez lekarza specjalistę. W sytuacji, w której nie mamy możliwości skontaktowania się z lekarzem możemy udać się do apteki, w której farmaceuta po przeprowadzeniu wywiadu medycznego oraz podpisaniu oświadczenia o zażywanych lekach i stanie zdrowia ma możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej. Jest ona w pełni refundowana i może być wystawiona na maksymalnie 180 dni leczenia. Przez farmaceutę nie mogą być jednak przepisane leki mające w swoim składzie substancję odurzające lub psychotropowe.

Programy lekowe są kontynuowane. Gdy podawanie leku, który przyjmujemy nie wymaga obecności lekarza możemy jednorazowo otrzymać ilość, która pozwoli nam na jego stosowanie przez 6 miesięcy. Lek może być zarówno dostarczony przez szpital do naszego miejsca zamieszkania jak i wydany z apteki przyszpitalnej. W sytuacji, w której placówka, w której się leczyliśmy zostanie przekształcona w szpital zakaźny pacjenci zostają przejęci przez inną placówkę, która realizuje ten sam program lekowy.

Zlecenie na wyroby medyczne

Tak jak w przypadku recept, zlecenie na zaopatrzenie w wybory medyczne takie jak pieluchomajki, sprzęt stomijny czy ortezy może być wystawione w ramach teleporady. Podczas rozmowy z lekarzem uzyskasz wygenerowany przez system e-ZWM numer zlecenia dzięki któremu (nadal nie wychodząc z domu) możesz zrealizować zlecenie w sklepie medycznym. W przypadku uzyskania papierowej formy zlecenia możesz w celu jego potwierdzenia wysłać je do NFZ lub zostawić tą procedurę sklepowi medycznemu, który zrobi to za Ciebie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub trudności związane z tą procedurą zadzwoń na naszą bezpłatną infolinię 800 633 463, a postaramy się pomóc.

Kolejka do lekarza specjalisty

Istnieją sytuacja, w których w związku z epidemią nie stawiliśmy się na długo wyczekiwaną wizytę u specjalisty. Czy przez naszą nieobecność zostaliśmy wykreśleni z listy oczekujących? Na szczęście nie. Jeśli nie zgłosiliśmy się na ustalony termin udzielania świadczenia z powodu epidemii możemy zostać przywróceni na listę oczekujących bez konieczność wyjaśniania przyczyny nieobecności. Nie dzieje się to jednak automatycznie. W ciągu 14 dni od odwołania stanu epidemii musimy złożyć wniosek na przywrócenie na listę oczekujących.

Prawo do informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby

A co z prawem do informacji o stanie zdrowia bliskiej nam osoby? W chwili przyjęcia do szpitala pacjent może upoważnić dowolną osobę do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia. Szczególnie podczas aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego takie informacje mogą być przekazane drogą telefoniczną. W chwili rozmowy o stanie zdrowia pacjenta lekarz ma prawo do weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej. W przypadku gdy osoba przyjęta do szpitala jest nieprzytomna lekarz ma prawo przekazać informacje o jej stanie zdrowia osobie bliskiej, która nie została jeszcze upoważniona. W takiej sytuacji osoba dzwoniąca ma obowiązek przedstawić wiadomości niezbędne do wykazania, że jest ona osobą bliską – czyli np. małżonkiem, przedstawicielem ustawowym, rodzicem, dzieckiem lub kimś pozostającym we wspólnym pożyciu.

Źródło: www.gov.pl