Zespolenie

Zespolenie

Zabieg operacyjny polegający na przywróceniu ciągłości przewodu pokarmowego i likwidacji wcześniej wyłonionej stomii. Operację poprzedza m.in. manometria odbytu i odbytnicy spawdzająca ciśnienie i napięcie mięśni. Stomicy oczekujący na operację zespolenia powinni regulranie wykonywać ćwiczenia mięśni zwieraczy aby nie doszło do zaniku co będzie skutkowało biegunkami lub wręcz nietrzymaniem stolca po operacji.