Zastawka krętniczo-kątnicza

Zastawka krętniczo-kątnicza

Inaczej zastawka Bauhina. Moment łączenia w którym jelito cienkie przechodzi w jelito grube. Zastawka Bauhina znajduje się na końcu jelita krętego, ostatniej części jelita cienkiego, a tym samym na początku jelita ślepego (kątnicy), pierwszej części jelita grubego. Stąd nazwa – „krętnicza” od jelita krętego, a „kątnicza” od kątnicy. Druga nazwa – zastawka Bauhina – pochodzi od nazwiska szwajcarskiego lekarza, Gasparda Bauhina. Zastawka Bauhina ma kształt przypominający szczelinę. Złożona jest z dwóch warg: górnej i dolnej. Górna należy do okrężnicy wstępującej, a dolna – do kątnicy. Wargi złączone są przednim i tylnym wędzidełkiem. Zastawka krętniczo-kątnicza wyściełana jest błoną śluzową, błoną podśluzową oraz mięśniówką, która tworzy mięsień zwieracz. Od strony jelita cienkiego zastawka pokryta jest kosmkami jelitowymi. Podstawowa funkcja zastawki krętniczo-kątniczej to przede wszystkim powstrzymywanie cofania się treści z jelita grubego do cienkiego. Zastawka spełnia również rolę bariery dla flory bakteryjnej jelita grubego. Dzięki zastawce Bauhina do jelita cienkiego niemalże wcale nie przenoszą się bakterie.