Zaparcie nawykowe

Zaparcie nawykowe

Rozwijają się na skutek długotrwałego codziennego ignorowania odruchu na defekację. Odruch warunkowy na wypróżnienie jelita o określonej porze, od razu po przebudzeniu lub po śniadaniu, wypracowuje się od dzieciństwa i po­zostaje na cale życie. Lekceważenie odruchu na defekację wystę­puje u uczniów oraz osób wykonujących określony zawód (u wykładowców w czasie zajęć, u chirurgów w trakcie operacji itd.)