Zaparcie atoniczne

Zaparcie atoniczne

Hipotoniczne. Związane jest z osłabieniem błony mięśniowej ścianki jelita spowodowanej siedzącym trybem życia, obniżeniem ogólnej aktywności organizmu na skutek wrodzonej słabości systemu nerwowo-mięśniowego, niedokrwistości, przebytych ciężkich chorób zakaźnych i niezakaźnych itd. Zaparcie atoniczne może rozwijać się również w skutek ignorowania parcia na stolec.
Przy atonicznych czynność motoryczna jelita grubego zostaje obniżona, perystaltyka zanika na dłuższy czas, odruch na defekację również zanika. Masy kałowe zagęszczają się, są suche. Występuje brak apetytu, ogólna słabość, bladość, obniżenie aktywności, ucisk i słabość w kończynach dolnych, zwiększone zmęczenie hipotonia mięśni brzucha, wzdęcia. W przypadku zaparć atonicznych wskazana jest zwiększona podaż błonnika oraz płynów w celu rozruszania jelit i nawodnienia stolca.