Wyznaczenie miejsca stomii

Wyznaczenie miejsca stomii

Procedura medyczna, na podstawie której określone zostaje optymalne miejsce operacyjnego wyłonienia stomii. Prawidłowe wyznaczenie miejsca wyłonienia stomii przed zabiegiem operacyjnym ma zasadniczy wpływ na cały proces leczenia i rehabilitacji. Stomia wyłoniona w dobrze wyznaczonym miejscu pozwala uniknąć w przyszłości potencjalnych problemów takich jak podciekanie treści jelitowej pod płytkę stomijną, trudność w doborze sprzętu stomijnego, podrażnienia skóry, dyskomfort psychiczny i fizyczny. Wyznaczając miejsce wyłonenia stomii należy wziąć pod uwagę: aktywność fizyczną, wykonywany zawód, sprawność manualną, percepcję wzrokową, występowanie fałd czy nierówności skóry oraz blizn pooperacyjnych. Miejsce wyłonienia stomii wyznacza pielęgniarka sprawdzając ułożenie brzucha pacjenta w trzech pozycjach: stojącej, siedzącej i leżącej.