Wysokość stomii

Wysokość stomii

Dobra stomia powinna zawsze być wypukła i w zależności od rodzaju powinna mieć określoną wysokość: kolostomia 1-2 cm, ileostomia: 4-5 cm, urostomia: 3-4 cm. Jednak ze względu na uwarunkowania fizjologiczne pacjenta oraz na miejsce wyłonienia stomii wysokość stomii może obiegać od tych wytycznych i zamiast wypukłej stomia będzie płaska lub wklęsła. Wysokość stomii może się też zmienić w okresie pooperacyjnym gdy wraz z wagą zmienia się kształt brzucha. Należy obserowować kształ, wysokość stomii oraz jej ułożenie bo te cechy warunkują rodzaj używanego sprzętu (płytka płaska czy wypukła) oraz właściwe akcesoria stomijne.