Wycięcie zbyt małego otworu w płytce stomijnej

Wycięcie zbyt małego otworu w płytce stomijnej

Powoduje otarcie śluzówki jelita. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do martwicy stomii.