Worek urostomijny

Worek urostomijny

Worek dla osób z wyłonioną urostomią. Zakończony kranikiem, który umożliwia opróżnianie woreczka bez konieczności odklejania go od skóry. Na noc lub w czasie, kiedy korzystanie z toalety może być utrudnione można podłączać do kranika worki do zbiórki moczu. Worki urostomijne dostępne są w każdym typie i systemie sprzętu stomijnego (jedno- i dwuczęściowy, z płytką płaską i wypukłą).