Wewnętrzny zbiornik jelitowy

Wewnętrzny zbiornik jelitowy

Nazywany zespoleniem jelitowym (pouch). Tworzy się z fragmentu jelita cienkiego i przyłącza się go do odbytu. Może zostać wykonany w przypadku konieczności usunięcia odbytnicy wraz ze zmienionym chorobowo fragmentem jelita, ale przy zachowaniu zwieraczy odbytu. Ma on na celu zastąpienie odbytnicy. Takie rozwiązanie nie wymaga stomii, a stolec jest wydalany naturalną drogą. Taką operację wykonuje się często w paru etapach. Na pierwszy etap składa się usunięcie części jelita, po czym konstruuje się wewnętrzny zbiornik z fragmentu jelita cienkiego, co zespala go z odbytem i jednocześnie wyłania się stomię (stomia odbarczająca, którą pozostawia się przez jakiś czas, aby nastąpiło wygojenie się zbiornika). W drugim etapie zamyka się jelito cienkie i likwiduje stomię.