Urostomia szczelna (pęcherz jelitowy)

Urostomia szczelna (pęcherz jelitowy)

Polega na wykonaniu czynnościowo sprawnego zastępczego pęcherza tj. wytworzeniu szczelnego, wewnątrzbrzusznego, jelitowego zbiornika moczu zespolonego z kikutem cewki moczowej. Zabieg ten jest sposobem rekonstrukcyjnego leczenia po radykalnym usunięciu pęcherza moczowego.