Ureterostomia in situ

Ureterostomia in situ

Założenie cewnika do moczowodu, który znajduje się w przestrzeni zaotrzewnowej. Moczowód pozostaje w miejscu anatomicznym, a cewnik jest wyprowadzony pozaotrzewnowo na skórę.