Ureterostomia

Ureterostomia

Wytwarzana operacyjnie przetoka cewkowo-skórna. Zapewnia trzymanie moczu. Na ogół definitywne (u chłopców na ogół czasowe) zespolenie boczne opuszkowego odcinka cewki moczowej z otworem skórnym przetoki na kroczu.