Trawienie chemiczne

Trawienie chemiczne

Proces zmiękczania pokarmu przez ślinę wytwarzaną przez ślinianki. Ślina zawiera enzymy trawienne, głównie amylazę.