Tranversostomia

Tranversostomia

Rodzaj kolostomii. Stomia wydalnicza wyłaniana na poprzecznicy.