Transureteo-uretero-kutaneostomia

Transureteo-uretero-kutaneostomia

Rodzaj urostomii. Przetoka moczowodowo-skórna z zespoleniem międzymoczowodowym. Definitywne zespolenie jednego moczowodu z drugim „koniec do boku” i wyprowadzenie do skóry. Takie zespolenie moczowodowe powoduje powstanie jednej przetoki na skórze.