Stomia odżywcza

Stomia odżywcza

Chirurgicznie wytworzone połączenie między górnym odcinkiem przewodu pokarmowego a skórą na brzuchu. Wykonywana jest w górnym odcinku przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek lub jelito czcze), by umożliwić odżywianie dojelitowe osoby, której nie można podawać pokarmu drogą naturalną. Najczęściej wykonywana jest w przypadku niedrożności górnego odcinka pokarmowego (np. powodu raka przełyku, wpustu żołądka, czy powikłań po oparzeniach) lub u osób, u których na skutek zaburzeń neurologicznych (wylew, guz mózgu, udar mózgu, stan po NZK, śpiączka) zanikł odruch połykania. Ze względu na poziom układu pokramowego, na jakim została wytworzona wyróżnia się: ezofagostomię – na przełyku, gastrostomię – na żołądku, jejunostomię – na jelicie czczym (początkowej części jelita cienkiego).