Sigmoidectomia

Sigmoidectomia

Usunięcie końcowego odcinka jelita grubego, to jest esicy (z lub bez wycięcia odbytu).