Retrakcja stomii

Retrakcja stomii

Inaczej wciągnięcie stomii, polega na zagłębieniu się stomii poniżej poziomu powierzchni skóry.