Refundacja NFZ

Refundacja NFZ

Prawo do bezpłatnego otrzymania świadczeń dla osoby ubezpieczonej w narodowym funduszu zdrowia.