Radioterapia

Radioterapia

Jedna z trzech podstawowych form leczenia w chorobach nowotworowych. W radioterapii nowotworów najczęściej używane jest promieniowanie X, które jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Co ważne, promieniowanie jonizujące skuteczniej uszkadza komórki nowotworowe aniżeli komórki prawidłowe, co zostało wykorzystane w procesie leczenia nowotworów.