Przewlekła przetoka okołostomijna

Przewlekła przetoka okołostomijna

Powikłanie okołostomijne, które występuje w późnym okresie pooperacyjnym. Jest najczęściej konsekwencją przewlekłego nawracającego stanu zapalnego powłok wokół brzusznego odbytu (często z obecnością ropnia ww. okolicy). Skuteczne leczenie polega na wycięciu przetoki. W tym celu uwalnia się stomię z kanału tak, aby miejsce ujścia przetoki do jelita znajdowało się ponad skórą. Końcowa część kikuta wraz z otworem przetoki zostaje odcięta, po czym następuje formowanie stomi.