Przetoka pęcherzowo-jelitowo-skórna

Przetoka pęcherzowo-jelitowo-skórna

Rodzaj urostomii zapewniający trzymanie moczu. Przetoka wytwarzana chiururgicznie. Definitywne odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego przez przewód wytworzony z izolowanej pętli jelita biodrowego (lub wyrostka robaczkowego) i zespolony z jednej strony z pęcherzem, a z drugiej strony z otworem skórnym przetoki na brzuchu; przewód jelitowy uformowany jest w sposób zapewniający trzymanie moczu i umożliwiający okresowe opróżnianie pęcherza cewnikiem wprowadzonym doń przez przewód.