Proksymalna część jelita

Proksymalna część jelita

Cześć jelita skierowana ku początkowi przewodu pokarmowego. W przypadku stomii dwulufowej z proksymalnej lufy będzie wydobywać się treść jelitowa.