Podśluzówka

Podśluzówka

Warstwa tkanki pod błoną śluzową, łącząca ją z warstwą mięśni jelita cienkiego. Zawiera maczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy.