Otrzewna

Otrzewna

To cienka błona surowicza, która wyściela od wewnątrz ścianę jamy brzusznej i miednicę oraz pokrywa narządy w nich zawarte. W warunkach fizjologii otrzewna, jak i jama otrzewnej są jałowe. Błona ta jest bogato unerwiona i unaczyniona. Podstawowa rola otrzewnej to podtrzymywanie narządów wewnętrznych w prawidłowym położeniu oraz z racji na zdolność wydzielania niewielkiej ilości płynu i jej naturalną gładkość, daje możliwość niewielkiego przesuwania się narządów względem siebie.