Operacja Hartmana

Operacja Hartmana

Zabieg operacyjny stosowany w chirurgii przewodu pokarmowego. Polega na usunięciu zmiany chorobowej, zamknięciu kikuta odbytnicy i wykonaniu stomii z bliższego odcinka esicy.