Odbyt

Końcowy otwór przewodu pokarmowego, przez który wydalane są gazy i kał.