Odbyt brzuszny

Odbyt brzuszny

Stomia jelitowa, odcinek kończący układ pokarmowy (w tym wypadku część wydalniczą) lub moczowy znajduje się na przedniej ścianie brzucha.