Obrzęk stomii

Obrzęk stomii

Powikłanie pooperacyjne objawiające się obrzękiem śluzówki jelita. Mija po kilku dniach po zabiegu, przyczyną może być zbyt wąski kanał stomijny lub nieprawidłowo prowadzony bilans płynów bezpośrednio po zabiegu. Wymaga obserwacji w kierunku zmian niedokrwiennych. Powikłanie najczęściej samoistnie ustępuje.