NOSE

Zastosowanie naturalnych otworów ciała jedynie do usunięcia preparatu operacyjnego, który został wycięty przy użyciu klasycznej techniki laparoskopowej.