Nabłonek

Nabłonek

Warstwa najbardziej zewnętrzna błony śluzowej, z których wyrastają mikrokosmki (np. w jelicie).