Lufa odprowadzająca

Lufa odprowadzająca

To ta część jelita w stomii dwulufowej, która jest końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego i przez nią następuje wypróżnianie.